HOÀI BÃO RẤT TẦM THƯỜNG

Đời người tạo nên bởi chuỗi hoàn cảnh.  Những chuỗi hoàn cảnh khác nhau tạo những con
người khác nhau.Người cũng có thể quyết định thay đổi hoàn cảnh, nhưng được hay không
đều do dun dủi của trời.

Nếu chiến tranh đã không lan tràn đến xóm làng đồng quê thì tôi không phải là tôi bây giờ, mà
có thể đang là một nông dân quanh năm lẩn quẩn chốn nước đọng bùn lầy, vườn cao non, hồ
ao hay ruộng lúa.  Nhưng bây giờ tôi không phải như vậy.  Chiến tranh đã làm một đứa trẻ thơ
ấu côi cúc bên cạnh chú thím và tổ mẫu phải một mình rời bỏ quê hương, bắt đầu cuộc sống
cô độc, lang thang, bất định, hư hỏng, hoang đàng từ lúc tuổi còn trứng nước.  Rồi tôi đã trở
thành một người khác.  Vậy tôi thật sự là ai?

Một người bạn Bạch Cúc Hoa đã từng nói: "Trên thế giới có người chết vì tiền bạc, có người
chết vì danh vọng, có người chết vì trót mang một hoài bảo."  Nếu tôi có hoài bảo lớn lao nào,
hoài bảo đó chỉ là mong muốn một cuộc đời quanh quẩn nơi quê nhà, một chút lam lũ, một
chút nhàn hạ, nhưng suốt đời gần gũi những người thân yêu. Chẳng phải hạnh phúc sao?  
Chỉ là, chuỗi hoàn cảnh đẩy đưa, muốn mà không được.

Giờ đây, nghĩ mình đã quá-quá xa trên con đường đầy trắc trở, cao thấp, gian truân, muốn
giây lát quay nhì̀n lại những ngỏ lối mình đã đi qua và chia sẻ những vui buồn với những ai
đồng hành.  Đồng hành?  Có hay không? Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ.  Hãy xin xem qua những
tiểu truyện theo đây,ai đã trải qua những đoạn đường tương tự chắc chắn thấy rằng họ sẽ  
không cô đơn, sẽ có cơ hội chia sẻ vui buồn với tác giả, sẽ cùng tác giả làm bạn đồng hành.
1990's years
1980's years
Winter 2015
Linhmieu, lạnh lắm sao hả?
Summer 1993,
Need a flu shot?