TẦU ĐÊM NĂM CŨBẢN TÁNH KHÓ DỜI
Self-Unchangeable.MP4
Trong buổi tiệc mà tôi là hoàn toàn xa lạ, vì tôi chỉ
làm công việc đưa rước em gái của tôi hội
ngộ  với bạn cũ từ Pháp Quốc sang thăm viếng
USA, tôi tình cờ ngồi bên cạnh một cựu kỹ sư công
nghệ̣ từ trường cao đẳng Trung Tâm Phú Thọ,
Saigon. Tôi vui mừng có dịp hỏi thăm cô Hảo nữ
sinh viên của khóa học đầu tiên.  
      Sau 60 năm
SeeAgain.MP4