SOME PERSONAL IMAGES
Trại ngựa, nơi Tina đến tập ngựa mỗi tuần
Hoàng hôn sau nhà

Bầu trời phủ màn mây
Mặt đất ngập đầy tuyết
Xơ rơ cành khô gầy
Mùa đông miền North East
September 1975
Last day in California before moving to North East
Tuyết giữa mùa thu
2011-10-31
House in the west
(paid-up and save for Tina, by Daddy)
Los Angeles, CA, August 09, 2012,  
FATHER & DAUGHTERS on vacation
̣̣(fit in a rental car)